Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-42

RK-14-2014-42.doc  RK-14-2014-42pr01.doc  RK-14-2014-42pr02.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-14-2014-42
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
ZpracovalT. Doleželová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.
V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijatými usnesením rady kraje č. 1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádá krajská příspěvková organizace Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč o souhlas s projektovým záměrem, který je popsán v materiálu
RK-14-2014-42, př. 1.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektového záměru a doporučuje radě kraje udělit souhlas s jeho realizací. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-14-2014-42, př. 2.
StanoviskaGrémium ředitele:
Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.
Odbor ekonomický:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení, realizace projektu nebude znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje.
Odbor regionálního rozvoje:
Nemá námitky k realizaci předloženého projektového záměru příspěvkové organizace.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč Mobilitou k rozšíření kompetencí a zvýšení kvality odborné praxe žáků dle materiálů RK-14-2014-42, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 4. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz