Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-40

RK-14-2014-40.doc  RK-14-2014-40pr01.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-14-2014-40
NázevZměna v projektu Od myšlenky k výrobku 2
Zpracoval K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu v projektu Od myšlenky k výrobku 2 .
Kraj předložil projektovou žádost k projektu Od myšlenky k výrobku 2 financovaného z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Projekt byl schválen k financování pod reg. číslem CZ.1.11/3.4.00/42.01619. Stěžejní aktivitou projektu je pořízení zařízení pro využití v 6 technických středních školách.
Před podepsáním smlouvy o financování požádal poskytovatel dotace o provedení dílčích úprav v projektové žádosti (menší korekce v rozpočtu, přesun části plateb do závěrečné platby, aby se vyhovělo interní podmínce programu - minimální závěrečná platba musí být alespoň 10% nákladů). Kromě toho došlo z technických důvodů ke změně umístění jednoho zařízení (centrum obnovitelných zdrojů energie Střední školy stavební Jihlava nebude umístěno v Heleníně, ale na ulici Žižkova).
Návrh řešení OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o změnách v projektu Od myšlenky k výrobku 2 dle materiálu RK-14-2014-40, př. 1.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o změnách v projektu Od myšlenky k výrobku 2 dle materiálu RK-14-2014-40, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 25. 4. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz