Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-16

RK-14-2014-16.doc  RK-14-2014-16pr01.doc  RK-14-2014-16pr02.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-14-2014-16
NázevProhlášení příjemce dotace v souvislosti se zásahem do investice v době udržitelnosti projektu
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vzetí na vědomí a o prohlášení skutečností při podání žádosti o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahem do investice v době udržitelnosti projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, jejíž nedílnou součástí je i prohlášení Kraje Vysočina dle materiálu RK-14-2014-16, př. 1. Důvodem zásahu do investice je napojení navazujícího úseku silnice II/602, který Kraj Vysočina v současné době modernizuje v rámci projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba. Způsob a rozsah napojení je uveden v materiálu RK-14-2014-16, př. 2.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-14-2014-16, př. 2. a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-14-2014-16, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-14-2014-16, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-14-2014-16, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 4. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz