Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-14

RK-14-2014-14.doc  RK-14-2014-14pr01.doc  RK-14-2014-14pr02.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-14-2014-14
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Edice Vysočiny 2014
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu ediční a publikační činnosti s vazbou na kulturu a historii určeného pro neomezený okruh žadatelů s maximální podporou 100 tis. Kč na jeden projekt. Grantový program Edice Vysočiny byl vyhlášen naposledy v roce 2010 a vzhledem k velké poptávce žadatelů o vydávání publikací bylo navrženo v letošním roce jeho vyhlášení.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program v objemu 1 mil. Kč na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu a historii dle materiálu RK-14-2014-14, př. 1.
Předkládáme rovněž návrh na hodnocení specifických kritérií, podle nichž budou řídícím výborem posuzovány jednotlivé projekty. Tato kritéria jsou předložena jako neveřejná příloha materiálu RK-14-2014-14, př. 2. Ve výzvě bude uveden pouze výčet kritérií bez upřesnění hodnotícího systému.
StanoviskaStanovisko OI
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV00972.
Stanovisko odboru regionálního rozvoje
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina projednala návrh grantového programu Edice Vysočiny 2014 a usnesením 11/02/2014/Kkcrvv doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit tento grantový program.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Edice Vysočiny 2014 dle materiálu
RK-14-2014-14, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 13. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz