Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-13

RK-14-2014-13.doc  RK-14-2014-13pr01.pdf  RK-14-2014-13pr02.pdf  RK-14-2014-13pr03.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-14-2014-13
NázevDotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší poskytnutí dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2014.
Na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace (dále jen zásady ) bylo ke dni uzávěrky 31. března 2014 doručeno 25 žádostí s celkovým požadavkem ve výši 433 116 Kč. Z toho 24 žádostí bylo podáno v souladu se zásadami (jedná se o průzkumy, resp. podklady pro obnovy, směřující k ochraně a uchování kulturních památek), a tudíž jim vzhledem k tomu, že ve schváleném rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2014 je alokována částka 500 tis. Kč, může být dotace poskytnuta v plné výši. Jedna žádost byla vyřazena z důvodu nesouladu se zásadami (jedná se o průzkum za účelem návrhu půdní vestavby a modernizace kulturní památky).
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2014-13, př. 1 a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu
RK-14-2014-13, př. 2 a rozhodnout neposkytnout dotace žadateli uvedenému v materiálu RK-14-2014-13, př. 3.
StanoviskaDotace jsou evidovány v systému eDotace pod ID ZZ00843.
Komise pro hodnocení doporučuje radě kraje rozhodnout o poskytnutí dotací a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací dle přiložených materiálů.
Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014, v kapitole Kultura, § 3322 je na poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek (ÚZ 00046) schválena částka 500 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek z kapitoly Kultura § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2014-13, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek z kapitoly Kultura § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2014-13, př. 2;
* rozhodnout neposkytnout dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek z kapitoly Kultura § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadateli uvedenému v materiálu RK-14-2014-13, př. 3.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
Termín 13. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz