Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-03

RK-14-2014-03.doc  RK-14-2014-03pr01.doc  RK-14-2014-03pr02.doc  RK-14-2014-03pr03.doc  RK-14-2014-03pr04.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-14-2014-03
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. S III/3792
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smluv zakládajících pro Kraj Vysočina práva k pozemkům tvořícím trvalý a dočasný zábor stavby.
Kraj Vysočina bude investorem celkové rekonstrukce silnice II/379 v kategorii S7,5/60 v úseku začínajícím za samotou Rasovna koncem vyprojektované silnice v rámci stavby Sil. II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat a končícím před křižovatkou se silnicí III/3792. Celková délka rekonstruované komunikace je 2335 m. Stávající vozovka je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. V rámci celkové rekonstrukce bude stávající vozovka rozebrána a nahrazena novou konstrukcí. Součástí stavby bude i most přes Bílý potok a přeložka potoka o délce 115 m.
Návrh řešení Pro možnost podání žádosti o územní rozhodnutí a následně stavební povolení na předmětnou stavbu, je nutné s vlastníky pozemků, tvořících trvalý a dočasný zábor stavby, uzavřít smlouvy zakládající pro Kraj Vysočina práva potřebná pro její realizaci. OM navrhuje radě kraje.
doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí do vlastnictví Kraje Vysočina od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv pozemky způsobem v rozsahu, za cenu a za podmínek dle materiálu RK-14-2014-03, př. 1.
rozhodnout uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv nájemní smlouvy v rozsahu, na dobu, za cenu a za podmínek dle materiálu RK-14-2014-03, př. 2.
rozhodnout uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti v rozsahu, za cenu a za podmínek dle materiálu RK-14-2014-03, př. 3.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaODSH s návrhem usnesení souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv pozemky způsobem, v rozsahu, za cenu a za podmínek dle materiálu RK-14-2014-03, př. 1;
rozhoduje
* uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv nájemní smlouvy v rozsahu, na dobu, za cenu a za podmínek dle materiálu RK-14-2014-03, př. 2;
* uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti v rozsahu, za cenu a za podmínek dle materiálu RK-14-2014-03, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz