Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-128

RK-40-2013-128.doc
Číslo materiálu128
Číslo jednacíRK-40-2013-128
NázevOdměna řediteli Střední školy automobilní Jihlava - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
ZpracovalL. Stejskal, A. Vlachová, J. D
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín-- leden 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz