Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-92

RK-40-2013-92.doc  RK-40-2013-92pr01.doc
Číslo materiálu92
Číslo jednacíRK-40-2013-92
NázevUdělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou (dále jen škola) o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, která se týká přijetí věcného daru do vlastnictví organizace.
Škola obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí věcného daru (monitor značky Philips v hodnotě 3 000 Kč) pro výuku od subjektu Martin Bezouška, Nové Město 82, 582 91 Světlá nad Sázavou. Návrh darovací smlouvy je uveden v materiálu RK-40-2013-92, př. 1.
Podle § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11, a to v čl. 2 odst. 2 písm. l). Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele. Souhlas s přijetím daru je příslušná udělit rada kraje, a to podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-40-2013-92, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-40-2013-92, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou.
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz