Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-90

RK-40-2013-90.doc  RK-40-2013-90pr01.doc
Číslo materiálu90
Číslo jednacíRK-40-2013-90
NázevOdvolání z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
Zpracoval J. Dočkalová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší odvolání ředitele v souvislosti se zrušením příspěvkové organizace.
Usnesením č. 0486/06/2013/ZK ze dne 12. 11. 2013 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina o zrušení příspěvkové organizace kraje Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 uplynutím dne 31. 12. 2013 a o uzavření smlouvy s přejímajícím subjektem o převzetí vzdělávací činnosti. Důsledkem těchto organizačních změn je povinnost zřizovatele odvolat ředitele rušené příspěvkové organizace v souladu s ustanovením § 166 odst. 4 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje odvolat Mgr. Petra Hořejše z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378, s účinností od 1. 1. 2014, z důvodu organizačních změn, jejichž důsledkem je zánik vedoucího pracovního místa ředitele. Odvoláním z vedoucího pracovního místa pracovní poměr Mgr. Petra Hořejše nekončí, všechna práva a závazky z pracovněprávního vztahu přecházejí na přejímající organizaci, která je podle § 73a zákoníku práce povinna podat odvolanému zaměstnanci návrh na změnu jeho dalšího pracovního zařazení na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
odvolává
Mgr. Petra Hořejše z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378, s účinností od 1. 1. 2014, dle materiálu RK-40-2013-90, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz