Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-89

RK-40-2013-89.doc  RK-40-2013-89pr01.pdf
Číslo materiálu89
Číslo jednacíRK-40-2013-89
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 - změna závazných ukazatelů
Zpracoval V. Dvořáková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitele krajské Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 (dále jen škola) o navýšení příspěvku na provoz o 120 000 Kč.
Z důvodu řešení nevyhovujících prostorových podmínek se škole v roce 2013 zvýšily provozní náklady. Zejména se jedná o náklady na energie v nových, větších zrekonstruovaných prostorách (nutnost vytápění již od září), o úhradu nákladů za provoz rehabilitační třídy, který byl do září 2012 bezplatný, a o další náklady spojené se stěhováním do nových prostor.
Žádost školy s rozkrytím nákladů je obsahem přílohy 1 tohoto materiálu. Peněžní fondy má škola vyčerpány.
Na základě dohod mezi krajem a městem Ledeč nad Sázavou došlo k zásadnímu zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami. Od 1. 1. 2014 převezme tuto činnost základní škola zřizovaná městem.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství mládeže a sportu, spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (položka Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství UZ 00302) o částku 120 000 Kč a v navýšení § 3114 Speciální základní školy o částku 120 000 Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 IČO 70838241 o částku 120 000 Kč na úhradu nákladů uvedených v materiálu RK-40-2013-89.
Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00683-11.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství mládeže a sportu, spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (položka Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství UZ 00302) o částku 120 000 Kč a v navýšení § 3114 Speciální základní školy o částku 120 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378; IČO 70838241, o částku 120 000 Kč dle materiálu RK-40-2013-89.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
Termín prosinec 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz