Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-88

RK-40-2013-88.doc  RK-40-2013-88pr01.doc
Číslo materiálu88
Číslo jednacíRK-40-2013-88
NázevNávrh na odepsání pohledávky
Zpracoval M. Vařejková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy (dále jen Česká zemědělská akademie) o povolení odpisu pohledávek dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 (schváleno usnesením č. 0588/07/2011/ZK dne 13. 12. 2011).
Pohledávky České zemědělské akademie:
* Pohledávka - Sklo Bohemia, a. s., Zámecká 550, Světlá nad Sázavou, IČO 48173371 - faktura č. 27440, splatná 8. 12. 2007, částka 81 600 Kč. Jedná se
o vyfakturování nájemného z nebytových prostor - ocelokolny ve Světlé nad Sázavou. Pohledávka byla částečně uhrazena ve výši 30 000 Kč dne 29. 4. 2008. Pohledávka byla řešena prostřednictvím advokátky JUDr. Dvořákové, která navrhuje její odepsání, protože firma zanikla a přihláška do konkurzního řízení byla zamítnuta.
* Pohledávka - Sklo Bohemia, a. s., Zámecká 550, Světlá nad Sázavou, IČO 48173371 - faktura č. 28252, splatná 23. 9. 2008, částka 163 200 Kč. Jedná se
o vyfakturování nájemného z nebytových prostor - ocelokolny ve Světlé nad Sázavou. Pohledávka byla řešena prostřednictvím advokátky JUDr. Dvořákové, která navrhuje její odepsání, protože firma zanikla a přihláška do konkurzního řízení byla zamítnuta.
Na pohledávky byla v organizaci vytvořena opravná položka ve výši 100%. Odpisem pohledávek do nákladů organizace nezhorší hospodářský výsledek.
Návrh řešení Podle čl. 2 odst. 2 písm. e) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina je organizace oprávněna prominout a odepsat pohledávku v nominální hodnotě 30 000 Kč a více se souhlasem zřizovatele.
Radě kraje se vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuje akceptovat návrh České zemědělské akademie na odpis výše uvedených pohledávek.
StanoviskaEkonomický odbor: ekonomický odbor nemá k materiálu připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s odepsáním pohledávek České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy v celkové hodnotě 214 800 Kč dle materiálu RK-40-2013-88, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel České zemědělské akademie
Termín 2013- 12- do 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz