Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-81

RK-40-2013-81.doc  RK-40-2013-81pr01.doc  RK-40-2013-81pr02.doc
Číslo materiálu81
Číslo jednacíRK-40-2013-81
NázevPeněžní dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, dále také nemocnice obdržela nabídku peněžních darů:
- 10 000 Kč od společnosti RIMOWA CZ, spol. s r.o. pro neurologické oddělení, darovací smlouva obsažena v materiálu RK-40-2013-81, př. 1,
- 30 000 Kč od společnosti Spojené kartáčovny, a.s. pro dětské oddělení, darovací smlouva obsažena v materiálu RK-40-2013-81, př. 2.
Dle sdělení nemocnice se jedná se o lokální společnosti, které mají zájem podpořit konkrétní oddělení nemocnice. Zaměstnanci obou dárců využívají služeb nemocnice.
Podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práva povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 může nemocnice účelový peněžní dar přijmout pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.
Návrh řešení Nemocnice využije dary pro hlavní činnost. Odbor zdravotnictví radě kraje doporučuje souhlasit s uzavřením darovacích smluv dle materiálu RK-40-2013-81, př. 1
a RK-40-2013-81, př. 2.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-40-2013-81, př. 1 a RK-40-2013-81, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz