Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-79

RK-40-2013-79.doc  RK-40-2013-79pr01.pdf  RK-40-2013-79pr02.pdf  RK-40-2013-79pr03.pdf
Číslo materiálu79
Číslo jednacíRK-40-2013-79
NázevDary a příspěvky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, dále také nemocnice , požádala o udělení souhlasu v následujících věcech:
- přijetí daru televizoru od společnosti LAPEK a.s. v hodnotě 6 138 Kč pro hematologicko-transfúzní oddělení nemocnice, smlouva je obsažena v materiálu RK-40-2013-79, př. 1;
- přijetí peněžní podpory od společnosti Novartis s.r.o. - účast zaměstnance nemocnice na vědeckém kongresu Charcot 2013 (Baveno, Itálie, 28. - 30. 11. 2013), smlouva je obsažena v materiálu RK-40-2013-79, př. 2. Účastnil se MUDr. Radek Ampapa, náklady nemocnice vyčíslila následovně: 10 759,50 Kč (ubytování), 16 026,32 Kč (registrace), 7 503,90 Kč (transfer), 2 691,00 Kč (agenturní poplatek), 5 496,00 Kč (letenka), 200,- Kč (poplatek za rezervaci a vystavení letenky), celkově 42 676,72 Kč.
- přijetí příspěvku Nadace ČEZ ve výši 50 917 Kč v rámci akce Oranžové kolo určený na vybavení pokojů dětského oddělení. Správní rada Nadace ČEZ vyžaduje souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku, není dosud vypracována darovací smlouva. Výzva nemocnici ohledně příspěvku je obsažena v materiálu RK-40-2013-79, př. 3, a je opatřena návrhem schvalovací doložky.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí věcného nebo peněžního účelového daru (či příspěvku této povahy) pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením výše uvedených smluv.
Návrh řešení Dary a příspěvek budou použity pro hlavní činnost nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas:
- s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-40-2013-79, př. 1,
- s přijetím peněžní podpory pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, k účasti zaměstnance na vědeckém kongresu dle materiálu RK-40-2013-79, př. 2, a to do výše 42 677 Kč,
- s přijetím nadačního příspěvku Nadace ČEZ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 50 917 Kč určeného na vybavení pokojů dětského oddělení, dle materiálu RK-40-2013-79, př. 3.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy a přijetí uvedených příspěvků je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
- s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2013-79, př. 1;
- s přijetím peněžní podpory pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, k účasti zaměstnance na vědeckém kongresu dle materiálu RK-40-2013-79, př. 2, a to do výše 42 677 Kč;
- s přijetím nadačního příspěvku od Nadace ČEZ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 50 917 Kč na vybavení pokojů dětského oddělení nemocnice dle materiálu RK-40-2013-79, př. 3.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz