Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-76

RK-40-2013-76.doc  RK-40-2013-76pr01.doc  RK-40-2013-76pr02.pdf
Číslo materiálu76
Číslo jednacíRK-40-2013-76
NázevNávrh rozpočtového opatření - vratka transferu na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením č. 2076/38/2013/RK schválila rozpočtové opatření, které spočívalo ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, včetně změny závazného ukazatele Příspěvek na provoz a Investiční dotace u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (dále jen Nemocnice), ve výši dotace poukázané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV ) na účet kraje.
Dotace byla určena na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče
o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny (dále jen projekt ).
První část dotace ve výši 289 368 Kč byla na účet kraje přijata 12. 11. 2013 a Nemocnici byla poukázána 29. 11. 2013.
Dne 5. 12. 2013 ředitel Nemocnice odbor zdravotnictví informoval o ukončení realizace projektu a požádal o vrácení dotace v plné výši na účet MPSV dle materiálu
RK-40-2013-76, př. 1.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve snížení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, včetně změny závazného ukazatele Příspěvek na provoz a Investiční dotace u Nemocnice ve výši dotace vrácené na účet MPSV.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-25 (materiál RK-40-2013-76, př. 2).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* snížení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o dotaci vrácenou na účet Ministerstva práce a sociálních věcí a určenou na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny ve výši 132 816 Kč (ÚZ 33113233 ve výši 19 922,40 Kč, ÚZ 33513233 ve výši
112 893,60 Kč);
* snížení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o dotaci vrácenou na účet Ministerstva práce a sociálních věcí a určenou na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny ve výši 156 552 Kč (ÚZ 33113233 ve výši 23 482,80 Kč, ÚZ 33513233 ve výši
133 069,20 Kč);
* snížení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 132 816 Kč (ÚZ 33113233 ve výši 19 922,40 Kč, ÚZ 33513233 ve výši
112 893,60 Kč);
* snížení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 156 552 Kč (ÚZ 33113233 ve výši 23 482,80 Kč, ÚZ 33513233 ve výši 133 069,20 Kč);
* snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2013 o částku 132 816 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci určenou na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny ;
* snížení závazného ukazatele Investiční dotace na rok 2013 o částku 156 552 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci určenou na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny .
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz