Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-62

RK-40-2013-62.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-40-2013-62
NázevProjekt Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval J. Šmejkal
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných a z toho vyplývající potřeby schválení rozpočtového opatření.
Realizace a financování projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných byly schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0323/04/2013/ZK. Rada kraje schválila usnesením č. 394/08/2013/RK předložení Projektu do Operačního programu Životní prostředí.
Dne 11. 12. 2013 byla na zvláštní účet projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných připsána dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 102 603,30 Kč za první dílčí část projektu.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření vyplývající z přijetí účelové dotace.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z OPŽP
ve výši 102 603,30 Kč, která je určena na financování projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 102 603,30 Kč za zrealizovanou první dílčí část projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných .
Odpovědnost OŽP, OE
Termín31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz