Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-60

RK-40-2013-60.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-40-2013-60
NázevProjekty Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina a Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - návrhy na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval M. Ferklová
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá návrhem rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotací z Operačního programu Životní prostředí na projekty Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina a Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky , a z toho vyplývající potřeby schválení rozpočtového opatření.
Realizace a financování projektu Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina byly schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0405/05/2008/ZK. Rada kraje schválila usnesením 1452/32/2008/RK předložení Projektu do Operačního programu Životní prostředí.
Realizace a financování projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky byly schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0312/04/2010/ZK. Rada kraje schválila usnesením 1855/38/2009/RK předložení tohoto projektu do Operačního programu Životní prostředí.
Dne 19. 11. 2013 byla na zvláštní účet projektu Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina připsána dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 638 257,00 Kč za další dílčí část projektu. A dne 28. 11. 2013 byla v rámci stejného projektu připsána na zvláštní účet poslední závěrečná dotace 35 200,08 Kč.
Dne 19. 11. 2013 byla na zvláštní účet projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky připsána dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 147 912,00 Kč za další dílčí část projektu.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtová opatření vyplývající z přijetí účelových dotací.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z OP ŽP ve výši 673 457,08 Kč (na projekt Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina) a 147 912 Kč (na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky).
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 673 457,08 Kč za zrealizované závěrečné části projektu Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina ;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 147 912,00 Kč za dílčí část projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky .
Odpovědnost OŽP, OE
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz