Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-49

RK-40-2013-49.doc  RK-40-2013-49pr01.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-40-2013-49
NázevInformace o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
Zpracoval Z. Škrdlová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuPodle odstavce 5, článku 2, Jednacího řádu komisí Rady Kraje Vysočina je komise povinna informovat Radu Kraje Vysočina o svém výjezdním zasedání formou stručné písemné zprávy (zápisu).
Zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina č. 5/2013 dne 14. listopadu 2013 se uskutečnilo jako výjezdní, a to v Muzeu Vysočiny Třebíč. Zápis z tohoto jednání, ve kterém je uveden program, projednávané body, závěry a usnesení, je přílohou materiálu RK-40-2013-49, př. 1.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina dle přílohy RK-40-2013-49, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-40-2013-49, př. 1.
Odpovědnost OSH
Termín 17. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz