Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-48

RK-40-2013-48.doc  RK-40-2013-48pr01.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-40-2013-48
NázevFinanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
Zpracoval I. Šteklová, V. Říhová Obdržálková
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina bude pořádat pátý ročník soutěže určené pro žáky a žákyně základních škol Kraje Vysočina Poznej Vysočinu , která se koná pod záštitou hejtmana kraje MUDr. Jiřího Běhounka. V návaznosti na výše uvedené vyhlášení soutěže se na Kraj Vysočina obrátila společnost PSJ, a.s. se zájmem o sponzoring této úspěšné žákovské soutěže. Bližší specifikace navrhované spolupráce je obsažena v materiálu RK-40-2013-48, př. 1.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana z důvodu finančního zabezpečení organizace soutěže Poznej Vysočinu navrhuje radě kraje uzavřít smlouvu o spolupráci se společností PSJ, a.s., IČO: 25337220, se sídlem: Jihlava, Jiráskova č. p. 3960 č.o. 32, PSČ 586 04, dle materiálu RK-40-2013-48, př. 1.
Rozhodnutí o uzavření smlouvy o spolupráci, pokud se nejedná o spolupráci s jiným územním samosprávným celkem nebo mezinárodní spolupráci, je dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci rady kraje.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-40-2013-48, př. 1.
Odpovědnost OSH
Termín 31. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz