Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-41

RK-40-2013-41.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-40-2013-41
NázevŽádost města Přibyslav o prodej silničních kostek
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je radě kraje předkládán z důvodu podání žádosti města Přibyslav o prodej silničních žulových kostek. V roce 2013 probíhala rekonstrukce mostního objektu na silnici II/351 pod ev. č. 351-008. Při rekonstrukci výše uvedeného mostního objektu došlo k odstranění silničních žulových kostek a k náhradě za živičné konstrukční vrstvy.
O odstraněné silniční žulové kostky projevilo zájem město Přibyslav.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje, aby rada kraje vyhověla žádosti města Přibyslav a vyslovila souhlas s prodejem silničních žulových kostek za podmínek: prodej silničních žulových kostek za cenu 300 Kč/m2.
StanoviskaOdbor majetkový souhlasí s navrhovaným usnesením na prodej dlažebních kostek do vlastnictví města Přibyslav za výše uvedenou kupní cenu.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s prodejem silničních žulových kostek za cenu 300 Kč/m2 městu Přibyslav.
Odpovědnost ODSH
Termín do 28. 2. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz