Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-39

RK-40-2013-39.doc  RK-40-2013-39pr01.xls  RK-40-2013-39pr02.xls  RK-40-2013-39pr03.xls  RK-40-2013-39pr04.xls  RK-40-2013-39pr05.xls  RK-40-2013-39pr06.xls
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-40-2013-39
NázevUkončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál předkládáme Radě Kraje Vysočina z důvodu ukončení projektů:
* II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba,
* II/360 Štěpánovice - Vacenovice,
* II/405 Příseka - Brtnice,
* Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice,
* II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba,
* II/402 Třešť - křiž. s I/38,
* II/354 České Milovy - most ev. č. 354 - 011,
* III/34775 Bystrá - most ev. č. 34775-1,
* II/131 Petrovice - most ev. č. 131 - 001,
* III/12936 Jiřice - most ev. č. 12936-1,
* II/361 Příštpo - most 361-003 a 361-004,
* II/390 Lhotka - most ev. č. 390-005A
(dále jen Projekty ), a z toho vyplývající potřeby převodů zůstatků zvláštních účtů Projektů do Fondu strategických rezerv.

Realizaci a financování Projektů schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina a předložení Projektů v rámci kontinuální výzvy k předkládání Projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) schválila Rada Kraje Vysočina usneseními:
* II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba: 0124/02/2007/ZK, 0471/06/2009/ZK, 0536/07/2013/ZK a 0682/14/2010/RK, realizace projektu byla ukončena v roce 2011 (dle materiálu RK-40-2013-39, př. 1);
* II/360 Štěpánovice - Vacenovice: 0124/02/2007/ZK, 0471/06/2009/ZK, 0536/07/2013/ZK a 0457/11/2009/RK, realizace projektu byla ukončena v roce 2009 (dle materiálu RK-40-2013-39, př. 2);
* II/405 Příseka - Brtnice: 0124/02/2007/ZK, 0471/06/2009/ZK, 0536/07/2013/ZK a 1423/31/2008/RK, realizace projektu byla ukončena v roce 2010 (dle materiálu
RK-40-2013-39, př. 3);
* Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice: 0124/02/2007/ZK, 0471/06/2009/ZK, 0536/07/2013/ZK a 1423/31/2008/RK, realizace projektu byla ukončena v roce 2010 (dle materiálu RK-40-2013-39, př. 4);
* II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba: 0124/02/2007/ZK, 0471/06/2009/ZK, 0536/07/2013/ZK a 1459/32/2009/RK, realizace projektu byla ukončena v roce 2011 (dle materiálu RK-40-2013-39, př. 5);
* II/402 Třešť - křiž. s I/38: 0253/04/2010/ZK a 0892/18/2010/RK, realizace projektu byla ukončena v roce 2010 (dle materiálu RK-40-2013-39, př. 6);
* II/354 České Milovy - most ev. č. 354 - 011: 0283/04/2009/ZK, projekt nebyl realizován. Dále zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0115/02/2010/ZK změnilo usnesení č. 0283/04/2009/ZK tak, že materiál ZK-04-2009-45, př. 1upr1 se zrušil a nahradil materiálem ZK-02-2010-44, př. 1;
* III/34775 Bystrá - most ev. č. 34775-1: 0115/02/2010/ZK, projekt bude realizovat Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD ) při rozšíření dálnice D1, výdaje v roce 2010 byly 249 280 Kč. Dále zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0553/08/2012/ZK změnilo usnesení č. 0115/02/2010/ZK tak, že materiál ZK-02-2010-44, př. 1 se zrušil a nahradil materiálem ZK-08-2012-17, př. 1;
* II/131 Petrovice - most ev. č. 131 - 001: 0115/02/2010/ZK, projekt bude realizovat ŘSD při rozšíření dálnice D1, výdaje v roce 2010 byly 245 400 Kč. Dále zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0553/08/2012/ZK změnilo usnesení č. 0115/02/2010/ZK tak, že materiál ZK-02-2010-44, př. 1 se zrušil a nahradil materiálem ZK-08-2012-17, př. 1;
* III/12936 Jiřice - most ev. č. 12936-1: 0115/02/2010/ZK, projekt bude realizovat ŘSD při rozšíření dálnice D1, výdaje v roce 2010 byly 234 360 Kč. Dále zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0553/08/2012/ZK změnilo usnesení č. 0115/02/2010/ZK tak, že materiál ZK-02-2010-44, př. 1 se zrušil a nahradil materiálem ZK-08-2012-17, př. 1;
* II/361 Příštpo - most 361-003 a 361-004: 0115/02/2010/ZK, realizace projektu byla ukončena v roce 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina, výdaje v roce 2011 a 2012 byly 579 644 Kč. Dále zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0553/08/2012/ZK změnilo usnesení č. 0115/02/2010/ZK tak, že materiál ZK-02-2010-44, př. 1 se zrušil a nahradil materiálem ZK-08-2012-17, př. 1;
* II/390 Lhotka - most ev. č. 390-005A: 0115/02/2010/ZK, projekt bude realizovat ŘSD při rozšíření dálnice D1. Dále zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0553/08/2012/ZK změnilo usnesení č. 0115/02/2010/ZK tak, že materiál ZK-02-2010-44, př. 1 se zrušil a nahradil materiálem ZK-08-2012-17, př. 1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření vyplývající z převodů konečných zůstatků s připsanými úroky ze zvláštních účtů Projektů do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení Projektů v celkové výši 90 963,31 Kč:
* II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba: konečný zůstatek ve výši 51 659,59 Kč,
* II/360 Štěpánovice - Vacenovice: konečný zůstatek ve výši 28 484,66 Kč,
* II/405 Příseka - Brtnice: konečný zůstatek ve výši 143,73 Kč,
* Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice: konečný zůstatek ve výši 81,67 Kč,
* II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba: konečný zůstatek ve výši 10 583,09 Kč,
* II/402 Třešť - křiž. s I/38: konečný zůstatek ve výši 10,57 Kč.

Dále odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a odepsání z účetní evidence vynaložené investice na projekční práce Projektů:
* III/34775 Bystrá - most ev. č. 34775-1: pořízený majetek v hodnotě 249 280,00 Kč,
* II/131 Petrovice - most ev. č. 131 - 001: pořízený majetek v hodnotě 245 400,00 Kč,
* III/12936 Jiřice - most ev. č. 12936-1: pořízený majetek v hodnotě 234 360,00 Kč,
v celkové výši 729 040,00 Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
převod konečných zůstatků na zvláštních účtech Projektů v celkové výši 90 963,31 Kč a připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2013 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení Projektů a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty:
* II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba: konečný zůstatek ve výši 51 659,59 Kč;
* II/360 Štěpánovice - Vacenovice: konečný zůstatek ve výši 28 484,66 Kč;
* II/405 Příseka - Brtnice: konečný zůstatek ve výši 143,73 Kč;
* Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice: konečný zůstatek ve výši 81,67 Kč;
* II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba: konečný zůstatek ve výši 10 583,09 Kč;
* II/402 Třešť - křiž. s I/38: konečný zůstatek ve výši 10,57 Kč;
rozhoduje
o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a odepsání z účetní evidence vynaložené investice na projekční práce Projektů:
* III/34775 Bystrá - most ev. č. 34775-1: výdaje v roce 2010 byly 249 280,00 Kč;
* II/131 Petrovice - most ev. č. 131 - 001: výdaje v roce 2010 byly 245 400,00 Kč;
* III/12936 Jiřice - most ev. č. 12936-1: výdaje v roce 2010 byly 234 360,00 Kč
v celkové výši 729 040,00 Kč.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz