Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-36

RK-40-2013-36.doc  RK-40-2013-36pr01.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-40-2013-36
NázevUdržitelnost projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuV rámci doby udržitelnosti projektů podpořených z operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 je nutno vypracovávat pravidelné monitorovací zprávy. Předmětem tohoto materiálu je prohlášení skutečností uvedených ve zprávě za projekt II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice dle materiálu
RK-40-2013-36, př. 1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-40-2013-36, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-40-2013-36, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz