Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-35

RK-40-2013-35.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-40-2013-35
NázevNávrh na změnu názvu akce v kapitole Doprava, příloha D2 - Investice v dopravě
Zpracoval H. Matulová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuVe schváleném rozpočtu kraje v kapitole Doprava, příloha D2 - Investice v dopravě, je u akce II/360 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa uvedeno chybné číslo silnice. Nový název akce je II/351 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa .
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit změnu názvu akce zařazené v kapitole Doprava, příloze D2 - Investice v dopravě II/360 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa na nový název II/351 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa .
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu názvu akce II/360 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa zařazené v kapitole Doprava, příloze D2 - Investice v dopravě na nový název II/351 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa .
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 15. 1. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz