Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-28

RK-40-2013-28.doc  RK-40-2013-28pr01.doc  RK-40-2013-28pr02.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-40-2013-28
NázevProjekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - Smlouvy o výpůjčce
Zpracoval A. Prokešová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smluv o výpůjčce samostatně stojících a nástěnných informačních kiosků se 47 organizacemi, které v rámci realizace projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line - CZ.1.11/2.2.00/06.00938, spolufinancovaného Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, stvrdily podpisem Smlouvy o spolupráci ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci svoji součinnost na tomto projektu. Cílem projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line je zlepšit prezentaci sbírkových předmětů muzeí, galerií a pamětních síní na území Kraje Vysočina.
Součástí spolupráce do projektu zapojených organizací je rovněž mimo jiné i závazek organizace umístit informační kiosek na veřejně přístupném místě v sídle této organizace či v sídle instituce, která je touto organizací spravovaná či zřizovaná (muzea/galerie/pamětní síně), a to po celou dobu udržitelnosti projektu. Informační kiosky budou prostřednictvím speciální webové prezentační aplikace, která byla stejně jako tyto informační kiosky pořízena v rámci realizace výše uvedeného projektu, umožňovat prezentaci digitalizovaných sbírkových předmětů jednotlivých muzeí, galerií a pamětních síní a rovněž budou umožňovat přístup návštěvníků k veřejnému internetu.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Smlouvy o výpůjčce dle materiálu
RK-40-2013-28, př. 1 se subjekty spolupracujícími na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line, uvedenými v materiálu RK-40-2013-28, př. 2.
Dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je radě kraje vyhrazeno rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-40-2013-28, př. 1 se subjekty spolupracujícími na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line, uvedenými v materiálu RK-40-2013-28, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 28. 2. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz