Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-108

RK-40-2013-108.doc  RK-40-2013-108pr01.pdf  RK-40-2013-108pr02.pdf  RK-40-2013-108pr03.pdf
Číslo materiálu108
Číslo jednacíRK-40-2013-108
NázevPojistné smlouvy v souvislosti se zajištěním Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže
Zpracoval M. Kastner
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila dne 9. 10. 2012 usnesením č. 1808/34/2012/RK Smlouvu o pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 (viz materiál RK-40-2013-108, př. 1).
Na základě uzavřené Smlouvy o pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v Čl. II. bod 18. se pořadatel zavazuje zajistit Pojistnou smlouvu na úrazové pojištění a Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu z pořádání akce.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje k zajištění Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže pořádaných ve dnech 19. 1. - 24. 1 2014 uzavřít Smlouvu úrazového pojištění dle materiálu RK-40-2013-108, př. 2 a Smlouvu pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7 dle materiálu RK-40-2013-108, př. 3, a to s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu úrazového pojištění dle materiálu RK-40-2013-108, př. 2 a Smlouvu pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7 dle materiálu RK-40-2013-108, př. 3.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
Termín 2013- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz