Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-102

RK-40-2013-102.doc  RK-40-2013-102pr01.pdf  RK-40-2013-102pr02.pdf  RK-40-2013-102pr03.pdf  RK-40-2013-102pr04.pdf
Číslo materiálu102
Číslo jednacíRK-40-2013-102
NázevŽádosti TJ Jiskra Havlíčkův Brod o prominutí zpoždění vyúčtování dotací na pořádání mistrovství a účasti na mistrovství
Zpracoval I. Mach
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém zasedání ze dne 17. 9. 2013 schválilo usneseními č. 0409/05/2013/ZK a 0410/05/2013/ZK žádosti Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod o.s. (dále též TJ Jiskra ) o dotace na pořádání sportovního mistrovství a účasti na sportovním mistrovství. Ze smluv o poskytnutí obou dotací vyplynula TJ Jiskra povinnost odevzdat Kraji Vysočina závěrečné vyúčtování nejpozději do 30. 11. 2013 (viz článek 6 smluv dle materiálu RK-40-2013-102, př. 1 a RK-40-2013-102, př. 2).
TJ Jiskra tuto povinnost nesplnila, čímž jí zanikl nárok na dotaci. OŠMS obdržel od TJ Jiskra dvě žádosti o prominutí zpoždění vyúčtování dotací (viz materiály RK-40-2013-102, př. 3 a RK-40-2013-102, př. 4).
Návrh řešení Dle článku 6 smluv o poskytnutí dotace nárok na vyplacení dotace příjemci bez dalšího zaniká, pokud příjemce nedoručí Kraji Vysočina závěrečné vyúčtování nákladů akce ve stanoveném termínu (tj. do 30. 11. 2013). OŠMS navrhuje radě kraje, aby žádostem Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod o.s. nevyhověla a usnesením je zamítla.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zamítnout žádosti Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod o.s. o prominutí zpoždění vyúčtování dotací dle materiálů RK-40-2013-102, př. 3 a RK-40-2013-102, př. 4.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 2013- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz