Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-100

RK-40-2013-100.doc
Číslo materiálu100
Číslo jednacíRK-40-2013-100
NázevJmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
Zpracoval J. Albrechtová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina usnesením č. 1742/33/2012/RK ze dne 2. 10. 2012 schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež. Na základě těchto pravidel budou jednotlivé žádosti posouzeny hodnotící komisí.
Návrh řešení Dle čl. 5, odst. 2 budou jednotlivé žádosti posouzeny hodnotící komisí jmenovanou Radou Kraje Vysočina.
OŠMS předkládá radě kraje návrh na jmenování hodnotící komise, který byl sestaven dle nominací jednotlivých členů Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
StanoviskaKomise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina:
Usnesení 17/06/2013/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
Souhlasí
s nominací zástupců Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina do hodnotící komise pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež, v tomto pořadí: Zdeněk Sedláček, Josef Myslivec, Roman Ondrušek, Martina Bártová, Magda Vaňková, Ladislav Bárta a Jan Burda.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželi).
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
* hodnotící komisi dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež ve složení:
ČSSD - Josef Myslivec, Zdeněk Sedláček
ODS - Martina Bártová
KDU-ČSL - Magda Vaňková
KSČM - Roman Ondrušek
TOP 09 a STAN - Ladislav Bárta
Pro Vysočinu - Jan Burda
* Magdu Vaňkovou předsedkyní hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 2014- 3- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz