Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-58

RK-39-2013-58.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-39-2013-58
NázevPutovní výstava fotografií - Kraj Vysočina a Dolní Rakousko
Zpracoval L. Seidl
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina má v současné době uzavřeny 4 dohody o spolupráci se zahraničními partnerskými regiony, konkrétně s Dolním Rakouskem (podepsána 5. 9. 2002), Nitranským samosprávným krajem (podepsána 19. 4. 2006), Champagne-Ardenne (podepsána 19. 4. 2006) a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny (podepsána 28. 2. 2008). Zahraniční spolupráce probíhá také v rámci různých mezinárodních projektů mnohdy podporovaných Evropskou unií.
Oddělení vnějších vztahů (OVV) připravilo na začátku roku 2011 putovní výstavu fotografií partnerských regionů Kraje Vysočina I., která byla prezentovaná ve všech krajem zřizovaných nemocnicích (v současné době je umístěna v Nemocnici Třebíč). Na začátku roku 2012 OVV připravilo II. pokračování výstavy (v současné době je umístěna v Nemocnici Jihlava). Díky pozitivnímu ohlasu u klientů nemocnic i od nemocničního personálu připravilo OVV v 1. čtvrtletí roku 2013 již III. pokračování výstavy (v současné době je umístěna v Nemocnici Havlíčkův Brod).
Z důvodu kladného přijetí výstavy i stále aktuální potřebě nacházet cesty, jak zajistit všeobecně vyšší povědomí o existenci partnerských regionů Kraje Vysočina, navrhujeme vytvořit další pokračování výstavy, která však z důvodu určitého vyčerpání prvotní idey bude zaměřena na společenský život v Kraji Vysočina a v Dolním Rakousku. Dolní Rakousko bylo vybráno zejména z toho důvodu, že jde o nejbližšího zahraničního souseda Kraje Vysočina a určité události mohou případní zájemci nejjednodušeji navštívit. Na straně Dolního Rakouska máme rovněž partnera, který je schopen potřebné fotografie poskytnout.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana (OSH) navrhuje připravit novou putovní výstavu velkoplošných fotografií o formátu cca A1 v počtu max. 30 ks (15 ks Kraj Vysočina, 15 ks. Dolní Rakousko). Fotografie budou z výše uvedeného důvodu nově zaměřené na prezentaci veřejného života (kulturních, sportovních a společenských událostí) v Dolním Rakousku a v Kraji Vysočina. Ke snímku bude připojen stručný text, popisující zobrazenou fotografii.
Výstavu navrhujeme vytvořit ve spolupráci se Syndikátem novinářů Vysočina a pro snímky reprezentující Kraj Vysočina bychom chtěli využít nejlepší snímky z výstavy Region Press Foto. Fotografie z Dolního Rakouska přislíbila dodat redakce ÖRF Dolní Rakousko.
O novou výstavu již projevily zájem Nemocnice Pelhřimov, Nemocnice Havlíčkův Brod a Nemocnice Jihlava. Předpokládáme, že v Nemocnici Nové Město na Moravě i v Nemocnici Třebíč bude obdobný zájem o prezentaci této výstavy.
OSH navrhuje radě kraje podpořit realizaci putovní výstavy fotografií s použitím prostředků na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony schválených v rozpočtu kraje na rok 2013, v kapitole Zastupitelstvo kraje. Náklady spojené s přípravou výstavy nepřesáhnou částku 45 000 Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický: Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) jsou rozpočtovány finanční prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vytvořením Putovní výstavy fotografií partnerských regionů Kraje Vysočina pro veřejnost dle materiálu RK-39-2013-58;
ukládá
OSH zajistit realizaci Putovní výstavy fotografií partnerských regionů Kraje Vysočina pro veřejnost dle materiálu RK-39-2013-58.
Odpovědnost OSH
Termín 31. 3. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz