Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-56

RK-39-2013-56.doc  RK-39-2013-56pr01.doc  RK-39-2013-56pr02.doc  RK-39-2013-56pr03.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-39-2013-56
NázevNávrh na uzavření smlouvy o zajištění ubytování pro Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
Zpracoval J. Albrechtová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je v termínu 19. - 24. 1. 2014 organizátorem Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 (dále jen ZODM 2014 ). V rámci ZODM 2014 bude zajištěno ubytování účastníků (vedoucích krajských výprav, sportovců a trenérů) u soukromých subjektů - Hotel Hajčman s. r. o., Hotel Jehla a Penzion Vrchovina. Rozsah spolupráce je uveden ve smlouvách dle materiálu RK-39-2013-56, př. 1 - př. 3.
Návrh řešení Odbor školství mládeže a sportu navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít smlouvy o zajištění ubytování dle materiálů RK-39-2013-56, př. 1 - př. 3.
Dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno rozhodování o uzavření smluv o nájmu a smluv o výpůjčce.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o nájmu prostor dle materiálů RK-39-2013-56, př. 1, RK-39-2013-56, př. 2 a RK-39-2013-56, př. 3.
Odpovědnost OŠMS
Termín 20. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz