Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-54

RK-39-2013-54.doc  RK-39-2013-54pr01.pdf
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-39-2013-54
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Smluvní příspěvek Českého olympijského výboru (resp. České olympijské a. s.) na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
Zpracoval I. Mach
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila dne 9. 10. 2012 usnesením č. 1808/34/2012/RK Smlouvu o pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 (viz materiál RK-39-2013-54, př. 1).
Na základě uzavřené Smlouvy o pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 obdrží do konce listopadu 2013 Kraj Vysočina od Českého olympijského výboru (resp. České olympijské a. s.) příspěvek na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 ve výši 1 500 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS navrhuje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost) rozpočtu kraje o příspěvek od Českého olympijského výboru (resp. České olympijské a. s.) ve výši 1 500 000 Kč na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě příspěvku od Českého olympijského výboru (resp. České olympijské a. s.) ve výši 1 500 000 Kč - na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost) rozpočtu kraje o příspěvek od Českého olympijského výboru (resp. České olympijské a. s.) ve výši 1 500 000 Kč na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz