Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-46

RK-39-2013-46.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-39-2013-46
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku
Zpracoval H. Hošková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011 a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podaly příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí a Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava návrhy na vyřazení nepotřebného majetku.

1. Dne 20. 3. 2013 rozhodl písemně ředitel Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč o nepotřebném hmotném majetku. Jedná se o učebnu výpočetní techniky inventární číslo DHM/0000014, pořizovací cena 580 167,50 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Učebna výpočetní techniky byla pořízena 1. 3. 2003. Soubor obsahoval 19 počítačů, 19 sluchátek a mikrofonů, 5 tiskáren, 19 počítačových stolů a 19 kancelářských židlí. Zastaralá a nefunkční výpočetní technika byla z učebny demontována a nahrazena novou. Tímto se stala pro školu nepotřebnou a byla nabídnuta na webových stránkách kraje. Žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina neprojevila o výpočetní techniku zájem. Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč proto navrhuje zastaralou výpočetní techniku odvézt do sběrného dvora a počítačové stoly (pořizovací cena 1 952 Kč za kus) a kancelářské židle (pořizovací cena 1 464 Kč za kus), které se nadále využívají, zařadit do podrozvahové evidence majetku školy.

2. Dne 25. 10. 2013 rozhodl písemně ředitel Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí o nepotřebném hmotném majetku. Jedná se o osobní automobil Škoda Felicia Combi EFF 65, registrační značka ZRE 96-70, rok výroby 1995, pořizovací cena 286 500 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Automobil je po havárii nepojízdný. Dle zápisu o poškození motorového vozidla došlo k totální škodě a oprava je vzhledem ke stáří a rozsahu poškození neekonomická. Vozidlo bylo nabídnuto od 31. 10. 2013 do 14. 11. 2013 na webových stránkách kraje. Žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina neprojevila o vozidlo zájem. Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí proto navrhuje automobil ekologicky zlikvidovat.

3. Dne 26. 11. 2013 rozhodl písemně ředitel Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava o nepotřebném majetku. Jedná se o server IBM NETFINITY 3000, inventární číslo 200135, pořizovací cena 100 991,60 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Server byl pořízen v roce 2000. Dle posouzení odborné firmy je morálně zastaralý, nefunkční a vzhledem k ceně náhradních dílů je nerentabilní ho jakkoliv opravovat či upravovat. Na základě tohoto odborného posouzení rozhodl ředitel školy, že nebude server nabízen jiným organizacím zřizovaným Krajem Vysočina. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava navrhuje server ekologicky zlikvidovat.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhů škol.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s vyřazením učebny výpočetní techniky inventární číslo DHM/0000014 z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-39-2013-46;
* s vyřazením osobního automobilu Škoda Felicia Combi EFF 65, registrační značka ZRE 96-70 z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou řemesel a služeb Velké Meziříčí dle materiálu RK-39-2013-46;
* s vyřazením serveru NETFINITY IBM 3000, inventární číslo 200135 z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK 39-2013-46.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí a Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Ji
Termín 31. 1. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz