Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-44

RK-39-2013-44.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-39-2013-44
NázevJmenování člena školské rady při Gymnáziu Pacov
Zpracoval K. Látera
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuDne 13. 9. 2013 oznámil ředitel Gymnázia Pacov, že člence školské rady Bc. Lence Kuzdasové dnem 20. 9. 2013 končí v souladu s § 167 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, dále jen školský zákon funkční období. Bc. Lenka Kuzdasová byla jmenována členem školské rady Gymnázia Pacov za zřizovatele usnesením č. 1455/29/2010/RK dne 20. 9. 2010. Školská rada má 3 členy, 1 člen je jmenován zřizovatelem, zbývající 2 členové jsou voleni.
Návrh řešení K doplnění počtu členů školské rady je třeba jmenovat jednoho zástupce za zřizovatele. OŠMS po projednání s ředitelem Gymnázia Pacov předkládá radě kraje návrh na jmenování paní Bc. Lenky Kuzdasové, pracovnici finančního odboru Městského úřadu Pacov, na další tříleté funkční období. Po jmenování Bc. Lenky Kuzdasové bude počet členů školské rady při Gymnáziu Pacov kompletní.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje

jmenuje
v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, členem školské rady při Gymnáziu Pacov za zřizovatele paní Bc. Lenku Kuzdasovou.
Odpovědnost OŠMS
Termín 14. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz