Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-43

RK-39-2013-43.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-39-2013-43
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
Zpracoval H. Procházková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podalo Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč (dále jen škola) návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 4. 10. 2013 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebnosti majetku:
* Počítačový soubor PC AMD K7 Athlon XP 1800+ (18ks), inventární číslo HIM 95, rok pořízení 2003, pořizovací cena 360 000 Kč, zůstatková cena 0.
Počítače jsou technicky zastaralé, značně poškozené, náhradní díly nedostupné. Dle vyjádření odborné firmy M-Soft, s.r.o. Jana Masaryka 12, Jihlava není možné počítače opravit.
* Projektor ASK C 105, inventární číslo 185/02, rok pořízení 2002, pořizovací cena 225 000 Kč, zůstatková cena 0.
Projektor je poškozený a nefunkční. Dle vyjádření firmy Engel, s.r.o., Mikšíčkova 44, Brno by byla oprava natolik nákladná, že by se finančně vyrovnala koupi nového přístroje.
Výše uvedený majetek byl nabídnut po dobu 14 dnů na www stránkách Kraje Vysočina, zájem neprojevila žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina ani jiný zájemce. Škola navrhuje vyřazení majetku likvidací ve sběrném dvoře.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s vyřazením Počítačového souboru PC AMD K7 Athlon XP 1800+ (18ks), inventární číslo HIM 95, rok pořízení 2003, pořizovací cena 360 000 Kč, zůstatková cena 0,
* s vyřazením Projektoru ASK C 105, inventární číslo 185/02, rok pořízení 2002, pořizovací cena 225 000 Kč, zůstatková cena 0
z majetku kraje způsobem navrženým Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou Telč dle materiálu RK-39-2013-43.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz