Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-40

RK-39-2013-40.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-39-2013-40
NázevProvádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2013
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - Odboru ekonomickému rozhodování podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o nabytí movitých věcí na kraj včetně peněz, a to v rozsahu účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje. Usnesením č. 0547/08/2012/ZK svěřilo zastupitelstvo Kraje Vysočina radě kraje mj. provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, státních fondů a jiných institucí a jejich použití včetně úprav závazných ukazatelů u zřizovaných příspěvkových organizací. Ekonomický odbor očekává, že v závěru roku budou na účet Kraje Vysočina poukázány ještě některé účelově určené dotace, jejichž použití nebude možné vzhledem k termínům jednání v radě kraje projednat a schválit.
Návrh řešení Radě kraje je navrhováno:
pověřit ekonomický odbor rozhodováním o použití poskytnutých účelově určených dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí přijatých na účet kraje v období od 10. 12. 2013 do 31. 12. 2013.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
pověřuje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 10. 12. 2013 do 31. 12. 2013;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru ekonomickému předložit radě kraje v měsíci lednu 2014 přehled o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 10. 12. 2013 do 31. 12. 2013.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 31. 1. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz