Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-37

RK-39-2013-37.doc  RK-39-2013-37pr01.pdf
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-39-2013-37
NázevNávrh na aktualizaci investičního plánu a realizaci investičních akcí Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1765/33/2013/RK schválila rada kraje aktualizace finančních a ostatních plánů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2013.
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace požádala prostřednictví odboru zdravotnictví radu kraje o souhlas s realizací nových investičních akcí dle materiálu RK-39-2013-37, př. 1.
Jedná se o následující investiční akce:
* Lineární sonda k ultrazvukovému přístroji (technické zhodnocení ultrazvukového diagnostického přístroje SONOACE X6 na gyn.-por. odd.) v předpokládané pořizovací ceně 123 000 Kč
Zdůvodnění: zakoupením sondy ke stávajícímu přístroji dojde k využití přístroje jak gynekology, tak vyšetření dětí ortopedy. Z důvodu absence sondy nebyly možné pravidelné sonografické kontroly dětských kyčlí v porodnici. Nákupem požadované sondy bude zajištěna sonografie dětských kyčlí 3x týdně a využití stávajícího přístroje v max. možné míře. Tato investice by byla hrazena z investičního fondu ze zůstatku částky schválené jako převod z rezervního fondu.
* Oscilační pila, vrtačka v předpokládané pořizovací ceně 305 000 Kč
Zdůvodnění: bude se jednat o obměnu stávajícího ortopedického zařízení v havarijním stavu, používaného pro operativu na centrálních operačních sálech. Obnovou požadovaného nutného vybavení sálu dojde ke zkrácení operačního času. Tato investice by byla hrazena částečně z investičního fondu ze zůstatku částky schválené jako převod z rezervního fondu a částečně z bezúčelových investičních darů z minulých let.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit realizaci nových investičních akcí financovaných z darů:
* Lineární sonda k ultrazvukovému přístroji;
* Oscilační pila, vrtačka
pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
realizaci investičních akcí:
- Lineární sonda k ultrazvukovému přístroji;
- Oscilační pila, vrtačka
u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace v celkové předpokládané výši 428 000 Kč se zdrojem financování z darů.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz