Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-33

RK-39-2013-33.doc  RK-39-2013-33pr01.doc  RK-39-2013-33pr02.doc  RK-39-2013-33pr03.doc  RK-39-2013-33pr04.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-39-2013-33
NázevDary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuZdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, (dále také ZZS ) pokračuje v akci z let 2011 a 2012 spočívající v získávání prostředků na zakoupení přístroje na nepřímou srdeční masáž. Podle sdělení ZZS oslovuje představitele měst a obcí, kterým vysvětluje potřebnost přístroje, na který finanční prostředky opatřuje. Přístroj pro nepřímou srdeční masáž provádí vytrvalou, kvalitní masáž bez prodlev či přerušení, s parametry, které odpovídají příslušným směrnicím. Podporuje krevní oběh, čímž usnadňuje dodávku kyslíku do životně důležitých orgánů, například do srdce a mozku. Systém zefektivňuje organizaci záchranné akce a zastane práci jednoho člena týmu, který je tak schopen soustředit se na další životně důležité úkony. Systém byl navržen pro intuitivní použití a snadnou aplikaci. Cena jednoho přístroje činí přibližně 315 tis. Kč a není v povinné výbavě sanitního vozidla.
ZZS v současně době obdržela darovací smlouvy na následující peněžní dary:
- 27.000,- Kč od města Horní Cerekev, smlouva v materiálu RK-39-2013-33, př. 1,
- 4.880,- Kč od městyse Nový Rychnov, smlouva v materiálu RK-39-2013-33, př. 2,
- 5.120,- Kč od fyzické osoby, smlouva v materiálu RK-39-2013-33, př. 3,
- 10. 000,- Kč od TKZ Polná, smlouva v materiálu RK-39-2013-33, př. 4.
ZZS je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí peněžního účelového daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. ZZS proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením výše uvedených smluv.
Návrh řešení Dary jsou určeny k využití v činnosti ZZS. Pořízení přístroje pro nepřímou srdeční masáž je součástí investičního plánu ZZS. Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-39-2013-33, př. 1, RK-39-2013-33, př. 2, RK-39-2013-33, př. 3, RK-39-2013-33, př. 4.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-39-2013-33, př. 1, RK-39-2013-33, př. 2,
RK-39-2013-33, př. 3, RK-39-2013-33, př. 4.
Odpovědnost OZ, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz