Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-29

RK-39-2013-29.doc  RK-39-2013-29pr01.pdf  RK-39-2013-29pr02.pdf  RK-39-2013-29pr03.doc  RK-39-2013-29pr04.pdf  RK-39-2013-29pr05.pdf
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-39-2013-29
NázevVěcné a peněžní dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, dále také nemocnice , obdržela návrhy následujících smluv:
- darovací smlouvy B. Braun Medical s.r.o. na přístroje v hodnotě 293 122,50 Kč, smlouva je obsažena v materiálu RK-39-2013-29, př. 1,
- darovací smlouvy Nutricia a.s. na darování fotoaparátu v hodnotě 2 289,- Kč na monitorování dekubitů, smlouva je obsažena v materiálu RK-39-2013-29, př. 2,
- darovací smlouvu s fyzickou osobou na dar 3 ks pelíšků Neobed v celkové hodnotě 10 100,- Kč, smlouva je obsažena v materiálu RK-39-2013-29, př. 3,
- darovací smlouvu s Bayer s.r.o. na finanční dar 103 077,66 Kč na nákup polohovacích lůžek, které nemocnice hodlá pořídit. Smlouva je obsažena v materiálu RK-39-2013-29, př. 4,
- darovací smlouvu s CoDoMa, občanským sdružením, na peněžní dar 22 442 Kč pro potřeby pediatrického oddělení nemocnice, darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-39-2013-29, př. 5.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí věcného nebo peněžního účelového daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením výše uvedených smluv.
Návrh řešení Dary budou použity pro hlavní činnost nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-39-2013-29, př. 1,
RK-39-2013-29, př. 2, RK-39-2013-29, př. 3., RK-39-2013-29, př. 4 a RK-39-2013-29, př. 5. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-39-2013-29, př. 1, RK-39-2013-29, př. 2, RK-39-2013-29, př. 3, RK-39-2013-29, př. 4 a RK-39-2013-29, př. 5.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz