Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-19

RK-39-2013-19.doc  RK-39-2013-19pr01.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-39-2013-19
NázevStatut Sociálního fondu
Zpracoval I. Hanáková Kosourová, K. Kotrba
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší aktualizaci Statutu Sociálního fondu vyvolanou potřebou zařazení nového způsobu využití prostředků Sociálního fondu.
Způsoby použití prostředků Sociálního fondu jsou uvedeny v Čl. 5 Statutu alternativně, jejich konkrétní výběr je limitován rozsahem prostředků Sociálního fondu pro kalendářní rok.
Odpovědnost za Statut, tvorbu a čerpání fondu je na Oddělení řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit Statut Sociálního fondu a pravidla hospodaření s prostředky Sociálního fondu dle materiálu
RK-39-2013-19, př. 1.
StanoviskaNávrh Statutu sociálního fondu a pravidel hospodaření s prostředky Sociálního fondu byl projednán v souladu s § 225 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů s odborovou organizací dne 4. 11. 2013 a odborová organizace vyslovila souhlas s tímto Statutem.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Statut Sociálního fondu a pravidla hospodaření s prostředky Sociálního fondu dle materiálu RK-39-2013-19, př. 1.
Odpovědnost oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 1. 1. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz