Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-18

RK-39-2013-18.doc  RK-39-2013-18pr01.doc  RK-39-2013-18pr02.doc  RK-39-2013-18pr03.doc  RK-39-2013-18pr04.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-39-2013-18
NázevDarování vyřazeného nepotřebného movitého majetku
Zpracoval8 Darování vyřazeného nepotřebného movitého majetku pro: jednání rady kraje č. 39/2013 dne 3. 12. 2013 zpracoval (a): I. Šmídová
Předkládá I. Šmídová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém zasedání dne 19. 11. 2013 schválila usnesením č. 1999/37/2013/RK vyřazení nepotřebného majetku na rušených detašovaných pracovištích krajského úřadu v Havlíčkově Brodě a ve Žďáru nad Sázavou. Nepotřebný majetek byl nabídnut zřizovaným příspěvkovým organizacím. Součástí vyřazeného majetku na pracovišti ve Žďáře nad Sázavou je i vestavěný nábytek, u kterého je účelné ponechat ho na místě v objektu vlastníka.
Návrh řešení Oddělení hospodářské správy navrhuje uzavření darovacích smluv mezi krajem a příspěvkovými organizacemi dle materiálu RK-39-2013-18, př. 1, RK-39-2013-18, př. 2 a RK-39-2013-18, př. 3. Uzavřít darovací smlouvu na vestavěný nábytek s vlastníkem objektu Úřad práce České republiky dle materiálu RK-39-2013-18, př. 4.
Rozhodování o darování majetku v hodnotě do 100.000 Kč v jednotlivých případech, dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona o krajích je v kompetenci rady kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvy dle materiálů RK-39-2013-18, př. 1, RK-39-2013-18, př. 2,
RK-39-2013-18, př. 3 a RK-39-2013-18, př. 4.
Odpovědnost oddělení hospodářské správy
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz