Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-16

RK-39-2013-16.doc  RK-39-2013-16pr01.doc  RK-39-2013-16pr02.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-39-2013-16
NázevSouhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
Zpracoval J. Komínová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje je předkládán návrh na udělení souhlasu s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce za účelem prodloužení doby výpůjčky.
Ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace požádal o udělení souhlasu s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce, viz RK-39-2013-16, př. 1. Z důvodu omezeného počtu sbírkových předmětů ze sbírek Kraje Vysočina vhodných k vystavení v prostorách Hradu Kámen je muzeum nuceno zajišťovat zajímavé exponáty u jiných organizací. V monotematické expozici jednostopých vozidel tak jsou na základě smlouvy o výpůjčce, viz RK-39-2013-16, př. 2, vystaveny exponáty od ČZ a. s. Dodatkem č. 2 ke smlouvě o výpůjčce, jehož uzavření odsouhlasila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 2224/40/2012/RK, byl prodloužen termín této výpůjčky do 31. 12. 2013. S ohledem na atraktivitu vypůjčených předmětů má muzeum zájem o pokračování výpůjčky i v příštím roce.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011 souhlasit s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-39-2013-16, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2014.
Výpůjčka sbírkových předmětů je v souladu s předmětem činnosti Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, ve které je mj. uvedeno, že organizace pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami výstavy vypůjčených výtvarných děl a souborů sbírkových a nesbírkových předmětů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-39-2013-16, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2014.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 10. prosince 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz