Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-15

RK-39-2013-15.doc  RK-39-2013-15pr01.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-39-2013-15
NázevProhlášení k darovací smlouvě na podporu kultury
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuNa základě darovací smlouvy schválené usnesením rady kraje č. 1250/25/2013/RK ze dne 16. 7. 2013 uzavřené se společností Aon Central and Eastern Europe a.s. obdržel Kraj Vysočina finanční dar ve výši 100 000 Kč s určením na podporu a rozvoj kultury v Kraji Vysočina. Součástí darovací smlouvy byl závazek kraje vystavit prohlášení k darovací smlouvě za účelem jeho doložení kontrolnímu orgánu.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit prohlášení k darovací smlouvě dle materiálu RK-39-2013-15, př. 1, z důvodu dodržení ujednání, které bylo obsaženo v darovací smlouvě.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
prohlášení k darovací smlouvě dle materiálu RK-39-2013-15, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz