Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-10

RK-39-2013-10.doc  RK-39-2013-10pr01.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-39-2013-10
NázevMonitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem materiálu je schválení monitorovací zprávy/hlášení o pokroku projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 (registrační číslo projektu je CZ.1.11/1.1.00/30.01360), jejíž přílohou je Popis realizace projektu dle materiálu RK-39-2013-10, př. 1. Tento projekt byl podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 2007 - 2013.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit monitorovací zprávu/hlášení o pokroku projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 dle materiálu RK-39-2013-10, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Projektová kancelář: stanovisko bude předloženo na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu/hlášení o pokroku projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 dle materiálu RK-39-2013-10, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 9. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz