Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-104

RK-38-2013-104.doc  RK-38-2013-104pr01.doc
Číslo materiálu104
Číslo jednacíRK-38-2013-104
NázevPřevod vzdělávací činnosti Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
Zpracoval K. Ubr, P. Kolář
Předkládá P. Kolář, M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší využití budovy Habrecká 378 po převodu vzdělávací činnosti Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 z kraje na město.
Kraj Vysočina a město Ledeč nad Sázavou se dohodly na převzetí vzdělávací činnosti Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 a k tomu schválily příslušné smlouvy (usnesení zastupitelstva kraje č. xx). V souladu se smlouvami převezme od 1. 1. 2014 vzdělávací činnost Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 zřizované krajem Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod zřízená městem. Základní škola má zájem i nadále využívat budovu Habrecká 378, a to pro zajištění vzdělávání žáků základní školy ve školní družině, ostatní výuka bude zajištěna v prostorách městské základní školy (především Komenského 626).
S převzetím Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 souvisí rozhodnutí o jejím zrušení uplynutím dne 31. 12. 2013. Dnem 1. 1. 2014 tedy zaniká právo k hospodaření k budově v majetku kraje Habrecká 378 a od tohoto data je potřebné zajistit správu nemovitosti.
Budovu Habrecká 378 získal kraj od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) a dle smlouvy ji může až do roku 2018 užívat pouze k zajištění základního vzdělávání. Kraj tedy umožní využívat budovu Základní škole Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod zřízené městem. Z důvodu vyšší právní jistoty bude tento postup projednán s ÚZSVM. Současné roční provozní náklady budovy s plným školním zatížením činí cca 100 tis. Kč (75 tis. Kč energie, 25 tis. Kč běžné opravy a údržba).
Návrh řešení OM a OŠMS navrhuje zajistit správu budovy prostřednictvím krajem zřízené střední školy Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou a za tímto účelem jí předat k hospodařením dodatkem ke zřizovací listině (materiál RK-38-2013-104, př. 1). Dle předběžného jednání s městem lze očekávat, že provozní náklady budovy by z převážné části hradil kraj, a to právě prostřednictvím střední školy. Ta by rovněž uzavřela dohodu o výpůjčce se základní školou. Tento postup je předběžně projednán s ředitelkou střední školy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
OŠMS a OM předložit návrh financování provozu a údržby budovy Habrecká 378;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-38-2013-104, př. 1.
Odpovědnost OŠMS, OM
Termín 2013- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz