Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-88upr1

RK-38-2013-88upr1.doc
Číslo materiálu88upr1
Číslo jednacíRK-38-2013-88upr1
NázevFOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013
Zpracoval J. Bína, M. Homolka
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením zastupitelstva kraje č. 83/05/2013/ZK ze dne 17. 9. 2013 byla schválena výzva grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013 na podporu prorodinných a seniorských aktivit v obcích a městech na území Kraje Vysočina. Celkový objem finančních prostředků grantového programu činí 1 000 000 Kč. Uzávěrka programu byla 30. 10. 2013. V tomto termínu bylo doručeno celkem 11 žádostí. Vyhodnocením grantového programu se zabýval řídící výbor jmenovaný zastupitelstvem kraje. Zasedání řídícího výboru se uskutečnilo dne 13. 11. 2013. Po administrativní stránce byly všechny žádosti v pořádku a všechny postoupily k dalšímu hodnocení. Členové řídícího výboru navrhli plnou podporu 8 žádostem a sníženou podporu 3 žádostem. Snížená podpora činí 70% požadované dotace. Důvodem snížení podpory je nízké bodové ohodnocení daných žádosti. Celková výše podpory je 874 338 Kč. Materiály z jednání řídícího výboru jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru sociálních věcí. Z doporučení řídícího výboru byl zpracován návrh na poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Tento grantový program byl realizován již podruhé. Jeho opětovné vyhlášení je jedním z kroků, které naplňují schválenou Koncepci rodinné politiky Kraje Vysočina. Grantový program se setkal se zájmem obcí a měst ze všech částí Kraje Vysočina. Další kladem tohoto programu bylo zastoupení měst a obcí různých velikostí. Přínosem je rovněž záměr zúčastněných přihlásit se do letošního ročníku soutěže Obec přátelská rodině , v jejíchž uplynulých ročnících chyběl zástupce Kraje Vysočina. Hodnocené projekty počítají s udržitelností aktivit. Podpora rodin nebo seniorů se bude dít i na základě spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí na základě usnesení řídícího výboru navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu
RK-38-2013-88, př. 1 dle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu RK-38-2013-88, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou politiku obcí městům a obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-38-2013-88, př. 1 na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-38-2013-88, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz