Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-94

RK-38-2013-94.doc  RK-38-2013-94pr01.doc  RK-38-2013-94pr02.doc
Číslo materiálu94
Číslo jednacíRK-38-2013-94
NázevNávrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Kumpa; R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší předání movitého majetku k hospodaření mezi příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina - Domovem důchodců Ždírec a Domovem pro seniory Havlíčkův Brod. Předávaný movitý majetek se nachází v objektu areálu nemocnice v Havlíčkově Brodě. Domov důchodců Ždírec využíval objekt včetně movitého vybavení přechodně, a to po dobu komplexní rekonstrukce areálu ve Ždírci. Z důvodu ukončení této investiční akce a přestěhování celé organizace zpět do areálu domova pro seniory ve Ždírci, budou uvedené movité věci z hospodaření příspěvkové organizace vyjmuty. Současně s tím budou movité věci předány k hospodaření Domovu pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, neboť stávající provoz domova pro seniory v areálu nemocnice Havlíčkův Brod převzala příspěvková organizace kraje, Domov pro seniory Havlíčkův Brod.
Návrh řešení Řešením problematiky užívání dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku a ostatního hmotného majetku je jejich předání do hospodaření příspěvkové organizaci. Rozhodnout o tomto kroku je vyhrazeno Zastupitelstvu Kraje Vysočina, změnu je nutné provést úpravou zřizovací listiny.
Radě kraje se navrhuje doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit dodatky ke zřizovacím listinám Domova důchodců Ždírec a Domova pro seniory Havlíčkův Brod, dle materiálů RK-38-2013-94, př. 1 a RK-38-2013-94, př. 2. Dodatkem zřizovacích listin bude
* Domovu důchodců Ždírec, příspěvkové organizaci, vyjmut z hospodaření dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 4 723 100,01 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 3 973 111,10 Kč, ostatní hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 1 709 609,00 Kč, a
* Domovu pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, předán k hospodaření dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 4 723 100,01 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 3 973 111,10 Kč, ostatní hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 1 709 609,00 Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2013-94, př. 1;
* Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2013-94, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Termín do 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz