Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-93

RK-38-2013-93.doc  RK-38-2013-93pr01.doc
Číslo materiálu93
Číslo jednacíRK-38-2013-93
NázevZměna zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
Zpracoval H. Šteflová, J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je na úseku sociálních služeb zřizovatelem Domova bez zámku, příspěvkové organizace (se sídlem v Náměšti nad Oslavou - dříve ÚSP Jinošov; dále též Domov bez zámku).
Ředitelka Domova bez zámku požádala o doplnění prodeje výrobků klientů a provozování kavárny Pohodička do hlavní činnosti organizace. Jedná se o využití výsledků pracovní terapie klientů za úhradu, která však v řadě případů plně nepokrývá náklady. Přesto je pro život klientů nesmírně důležitá, nicméně jako ztrátová by v rámci doplňkové činnosti nemohla být zachována. Pracovní terapie je součástí náplně činnosti jak pobytových sociálních služeb, tak i ambulantní služby sociálně terapeutické dílny a tato skutečnost je zakotvena
i v současné legislativě.
Kavárna Domova bez zámku má charakter sociálně terapeutické dílny, kde pracují lidé se zdravotním hendikepem a získávají pracovní návyky i vlastní sebedůvěru. Při práci jsou klienti vedeni odborným zaměstnancem tak, aby obsluhu zákazníků zvládli, protože zatím nejsou připraveni vykonávat takovou činnost samostatně. Kavárna není za těchto podmínek výdělečná, což je srovnatelné s jinými terapiemi, kde klienti pod vedením pracovníků vyrábějí výrobky výtvarného nebo užitného charakteru.
Návrh řešení Rozšíření doplňkové činnosti Domova bez zámku bylo formou dodatku zapracováno do stávajícího znění zřizovací listiny této organizace. Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválení návrhu dodatku obsaženého v materiálu RK-38-2013-93, př. 1. Změna je pro přehlednost v textu dodatku vyznačena. Účinnost změny je navrhována k datu 1. 1. 2014.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. X Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2013-93, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
Termín 1. 1. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz