Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-83

RK-38-2013-83.doc  RK-38-2013-83pr01.xls
Číslo materiálu83
Číslo jednacíRK-38-2013-83
NázevInformace o veřejných zakázkách zadaných příslušnými příspěvkovými organizacemi v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPodle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/12 ze dne 5. 3. 2013, Čl. 11, odst. (9) resortní odbor předloží vždy za uplynulé čtvrtletí radě kraje informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč bez DPH zadaných příslušnými příspěvkovými organizacemi.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách zadaných příslušnými příspěvkovými organizacemi za období od 1. července 2013 do 30. září 2013 dle materiálu RK-38-2013-83, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez DPH zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 dle materiálu
RK-38-2013-83, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 26. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz