Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-82

RK-38-2013-82.doc
Číslo materiálu82
Číslo jednacíRK-38-2013-82
NázevNávrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Domova ve Věži, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 15. 12. 2011, podal Domov ve Věži, příspěvková organizace návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku.

Dne 18. 11. 2013 rozhodla ředitelka Domova ve Věži, příspěvkové organizace o nepotřebném hmotném majetku:
* 7-místný automobil VW-SHARAN 1,9 D., inventární číslo: 75, rok pořízení 2002, pořizovací cena 467 000,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

Vzhledem k celkovému opotřebení vozidla, jsou již další opravy nerentabilní. Z tohoto důvodu je hmotný majetek pro příspěvkovou organizaci dále nepotřebný a do konce roku 2013 bude nahrazen vozidlem novým. O nepotřebný hmotný majetek projevila zájem jiná příspěvková organizace Kraje Vysočina Ústav sociální péče Lidmaň, která bude tímto vozidlem dočasně řešit dopravu svých klientů do zaměstnání. V průběhu roku 2014 plánuje Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvková organizace zakoupení nového vozidla.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s bezúplatným převodem nepotřebného majetku na příspěvkovou organizaci Kraje Vysočina Ústav sociální péče Lidmaň.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem 7-místného automobilu VW-SHARAN 1,9 D., inventární číslo 75, rok pořízení 2002, pořizovací cena 467 000,- Kč, zůstatková 0,- Kč, Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizaci.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova ve Věži, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz