Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-74

RK-38-2013-74.doc  RK-38-2013-74pr01.doc  RK-38-2013-74pr02.doc
Číslo materiálu74
Číslo jednacíRK-38-2013-74
NázevEvropský region Dunaj - Vltava: projektové fiše za oblast dopravy
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán Radě Kraje Vysočina za účelem aktualizace projektových fiší vypracovaných pro jednání znalostní platformy Mobilita, dostupnost a doprava Evropského regionu Dunaj - Vltava.
Rada Kraje Vysočina svým usnesením č. 0968/19/2013/RK ze dne 28. 5. 2013 vzala na vědomí projektové fiše pro znalostní platformu Mobilita, dostupnost a doprava Evropského regionu Dunaj - Vltava dle materiálů RK-19-2013-18, př. 1, RK-19-2013-18, př. 2upr1, RK-19-2013-18, př. 3upr1 a RK-19-2013-18, př. 4, náhradní projektovou fiši pro znalostní platformu Mobilita, dostupnost a doprava Evropského regionu Dunaj - Vltava dle materiálu RK-19-2013-18, př. 5.
Následně proběhlo vyhodnocení fiší dle kritérií přijatých znalostní platformou (vztah ke schváleným strategiím, stupeň přípravy, přeshraniční dopad, vliv na bezpečnost dopravy, environmentální hledisko) s tím, že zúčastněné regiony mají možnost zaslat upravené fiše do 30. 11. 2013. Odbor dopravy a silničního hospodářství konzultoval možné úpravy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ) a Správou železniční a dopravní cesty,
s. o. Z této diskuse vyplynulo, že je vhodné aktualizovat pouze záměry ŘSD.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje radě kraje vzít na vědomí projektové fiše pro znalostní platformu Mobilita, dostupnost a doprava Evropského regionu Dunaj - Vltava dle materiálů RK-38-2013-74, př. 1, RK-38-2013-74, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
projektové fiše pro znalostní platformu Mobilita, dostupnost a doprava Evropského regionu Dunaj - Vltava dle materiálů RK-38-2013-74, př. 1, RK-38-2013-74, př. 2.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz