Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-73

RK-38-2013-73.doc  RK-38-2013-73pr01.pdf
Číslo materiálu73
Číslo jednacíRK-38-2013-73
NázevZajištění předfinancování projektů dopravní infrastruktury připravovaných ke spolufinancování ze zdrojů Evropské unie
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu zajištění financování přípravy nebo realizace projektů uvedených v materiálu RK-38-2013-73, př. 1. Současné financování je do 31. 12. 2013 zajištěno usneseními č. 0124/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007
a 0471/06/2009/ZK ze dne 10. 11. 2009. Tato usnesení v úhrnu zajišťují předfinancování vyjmenovaných staveb v maximální výši 1,4 mld. Kč (700 mil. Kč + 700 mil. Kč). Ke dni
15. 11. 2013 zbývalo z této sumy k dispozici 300,5 mil. Kč. Odhadovaná potřeba finančních prostředků nezbytných k financování projektů uvedených v materiálu RK-38-2013-73, př. 1 činí 1,1 mld. Kč.
Seznam staveb byl dále upraven usneseními č. 0096/02/2012/ZK ze dne 27. 3. 2012
a 0343/05/2013/ZK ze dne 17. 9. 2013.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0471/06/2009/ZK tak, že text převod finančních prostředků v celkové výši max. do 700 000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty určené na přípravu a částečnou realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-06-2009-55, př. 1. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2010 - 2013 postupně dle aktuální potřeby každého projektu se ruší a nahrazuje textem, který zní: převod finančních prostředků v celkové výši max. do 1,5 mld. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty určené na přípravu a realizaci projektů uvedených v materiálu RK-38-2013-73, př. 1. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu .
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení. Dokončené silnice uvedené v příloze č. 1 se realizovaly s výdaji 1 776 mil. Kč, výše krajského spolufinancování dosáhla 15,5%. Výdaje na realizované a připravované silnice se předpokládají ve výši 1,102 mil. Kč, jejich realizace bude závislá na možnostech financování v tomto, případně v příštím plánovacím období.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0471/06/2009/ZK tak, že text převod finančních prostředků v celkové výši max. do 700 000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty určené na přípravu a částečnou realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-06-2009-55, př. 1. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2010 - 2013 postupně dle aktuální potřeby každého projektu se ruší a nahrazuje textem, který zní: převod finančních prostředků v celkové výši max. do 1,5 mld. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty určené na přípravu a částečnou realizaci projektů uvedených v materiálu RK-38-2013-73, př. 1. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu .
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz