Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-71

RK-38-2013-71.doc  RK-38-2013-71pr01.doc
Číslo materiálu71
Číslo jednacíRK-38-2013-71
NázevOdůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Dodávka techniky na letní a zimní údržbu komunikací
Zpracoval J. Boček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace připravuje zadání významné veřejné zakázky na dodávku: Dodávka techniky na letní a zimní údržbu komunikací . Předpokládaná hodnota této nadlimitní veřejné zakázky, u které zadavatel předpokládá plnění v roce 2014 je stanovena v rozmezí 120 000 000 Kč až 130 000 000 Kč bez DPH. Zadavatel zadá veřejnou zakázku formou otevřeného řízení. Dle § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění je zadavatel povinen předložit odůvodnění významné veřejné zakázky ke schválení zastupitelstvu kraje.
Odůvodnění významné veřejné zakázky Dodávka techniky na letní a zimní údržbu komunikací je přílohou materiálu RK-38-2013-71, př 1.
Návrh řešení Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace chce nákupem celkem 26 sypačů včetně nástavby nahradit nejstarší skupinu sypačů (tovární značky ŠKODA 706), která je stará v průměru 32 let v rámci efektivnějšího využívání techniky.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka techniky na letní a zimní údržbu komunikací - celkem 26 sypačů včetně nástavby pro potřeby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Předmětem plnění bude dodávka:
a) 10 ks vozidel silniční údržby 6x6 (26 t) včetně nástaveb (tj. třístranné sklápěče, sypače pro posyp chemickým i inertním materiálem, různé typy radlic, cisternové nástavby),
b) 16 ks vozidel silniční údržby 4x4 (18 t) včetně nástaveb (tj. třístranné sklápěče, sypače pro posyp chemickým i inertním materiálem, různé typy radlic a cisternové nástavby a zametací nástavby),
c) 1 ks sypačová nástavba inertní (na stávající podvozek Tatra 815)

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit významnou veřejnou zakázku pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-38-2013-71, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit významnou veřejnou zakázku pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-38-2013-71, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz